ZAGREBAČKI GLUMAČKI ATELJE

 

Umjetnička organizacija
Godina osnutka: 2009.
Odgovorna osoba: Vesna Tominac Matačić
OIB: 74146694378
Adresa: Dugi dol 5, Zagreb
E-mail: vesna@predstava.eu
tel: +385 91 539 2099