GLAZBENO POETSKI CD “KORALJ VRAĆEN MORU”

Stihovi: Vesna Parun
Glas: Vesna Tominac Matačić
Gitara: Edin Karamazov
Ton majstor:  Davor Rocco
Fotografija:  A. Saška Mutić
Dizajn: Miljenka Matić
Produkcija: Zagrebački glumački atelje
Nakladnik:  Menart

Projekt je realiziran uz potporu Grada Zagreba

 

Kako nabaviti CD pitajte ovdje.

PROMO MATERIJALI