NAGRADE

Ja koja imam nevinije ruke

Grand prix – International Monodrama Festival, Bitola, 2015.

Voliš li me?

Nagrada za najbolju predstavu festivala po izboru žirija – Prishtina International Theater Festival 2019.
Nagrada za najbolju predstavu po izboru medija – Prishtina International Festival 2019.