Ona je vrlo emocionalno i predano, na posve ogoljenoj sceni, bez ikakvih rekvizita, interpretirala različite faze zaljubljenosti junakinje i njezine tzv. ‘veze’ sa susjedom, koja se odvija samo u njezinoj glavi i nema baš nikakvog uporišta u stvarnom životu. Iz njezine interpretacije bilo je jasno da je riječ o liku žene, koja je rob vlastite samoće, opsjene i suludih maštarija.”